שאלון למתעניין תמ"א 38

גלובלינקס התחדשות עירונית > תמ"א 38 > שאלון למתעניין תמ"א 38

מתעניין יקר, אנו מודים לך על התעניינותך בביצוע פרויקט התחדשות עירונית. לטובת ייעול וקידום הטיפול בפנייתך, נודה לך אם תוכל להשיב על השאלון שלפניך.  לתשומת ליבך, כוכבית מסמנת שדה חובה.

כתובת הבניין - רחוב ומספר בניין*

עיר*

שם מלא*

טלפון ראשי*

כתובת דוא"ל*

איך הגעת אלינו?*

תפקידך בבניין?*

מספר קומות בבניין*

מספר דיירים בבניין*

אומדן שטח קרקע לבינוי - אופציונלי

סוג תמ"א שמתאים לדעתך בבניין*

האם קיימת נציגות בבניין ו/או מונה עורך דין?*

אחוזי ההסכמה בבניין לביצוע פרויקט מסוג זה

האם התקבלו הצעות מיזמים אחרים?*

הערות נוספות באשר למצב הבניין וקידום הפרויקט - אופציונלי